top of page

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇ-G)

Önceliğimiz İnsan, Farkındalığımız Yaşam

Yaşamın temelinde insan var. Biz bu bilinçle, enerjimizi insandan aldığımız gerçeğiyle, iştiraklerimizle hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetlerde insanı önceleriz. Yatırımlarımızın işleyiş şekillerini planlarken, lokasyon seçerken ve faaliyetlerimizi yürütürken sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik kriterlerine mutlaka riayet eder, daha iyisini ortaya koymak için özen gösteririz. 

Çalışanlarımızın gerek standart ve gerekse olası tüm senaryolara karşı eğitimi sorumluluğumuz altındadır. Bu sayede yalnızca ülkemizin değil, yurt dışında iş yaptığımız her bölgenin kanun, yönetmelik ve standartlarına bağlı kalarak, insan ve yaşam için tehdit oluşturmayacak şekilde çalışırız. Lokal Enerji olarak, insana ve dolayısıyla toplum yararına aktif katkıda bulunabilmek en büyük hedefimizdir.

Lokal Enerji

SEÇ-G

Politikası

Lokal Enerji

SEÇ-G

Politikası

Karayolları

Trafik Kanunu

128. Maddede

Değişiklik

Araç

Kullanma

Tüyoları

bottom of page