top of page

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 16 KAPSAMINDA KAMU BİLGİLENDİRMESİ


İşletmenin İsmi:

Anadolu Karasal LPG Depolama Nakliyat A.Ş.


İşletmenin Adresi:

Dağyaka Mah. 2010 Sok. No:29 Kahramankazan - Ankara

Telefon No:

0(324) 815 41 03


E-posta Adresi:

info@lokalenerji.com


2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bildirim Sistemi:

Tesisimiz Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında yönetmelik hükümlerine tabi olup, yine yönetmelik EK-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’ye konu olan tehlikeli maddeleri “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bildirim Sistemi (BEKRA Bildirimi)” kullanarak beyanı gerçekleştirmiştir. Kuruluşumuz BEKRA Bildirimine göre üst seviyeli bir tesistir ve Madde 11 gereği “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır. Madde 10 gereği “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi (BKÖP Belgesi)” hazırlamıştır.


3. İşletme Hakkında Genel Bilgiler:

 

Türkiye’nin en yüksek depolama kapasiteli kara LPG terminali olarak hizmetlerini sürdürmektedir. Anadolu Karasal Kahramankazan’da 8.100 metrekare arazi üzerinde konumlanmıştır. Tesis LPG depolama ve dolum hizmeti vermekte olup, 4.300 ton kapasiteye sahiptir. 


Tesisimizde; Karayolu ile gelen LPG’yi Pompa, kompresör ve boru tesisatları vasıtası ile depolama tanklarına ileterek depolamaktadır. Tanklarımızda depolanan ürünler ayrı pompa ve boru tesisatları ile Karayolu tankerlerine doldurularak ilgili noktalara sevk edilmektedir. Bu aşamada tüm kontroller eksiksiz bir şekilde yapılmaktadır.


Depolanan tüm ürünlerde TS ve EN standartlarına veya bu standartlar yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlarda (alt ve üst değerlerine) uygunluk aranmaktadır.


4. İşletmede Bulunan Kimyasallar ve Yapılan Çalışmalar:

İşletmemiz, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine tabidir. Kuruluşun ana faaliyeti sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) depolanması ve kara tankerlerine dolumunun yapılmasıdır. Tehlikeli kimyasalların isimleri ve özellikleri yönetmelik Madde 6’da istenen şekilde Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartında belirtilmiştir.


Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, kuruluşta senaryo edilen her kimyasal için hazırlanan (LPG ) Tehlikeli Madde Müdahale Kartları, büyük kaza olması ihtimaline karşı acil servis hizmetlerine tavsiye niteliğinde olarak, il afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, bağlı olunan belediye ve/veya itfaiye teşkilatına gönderilecek ve güncelliğini sağlayacaktır. Tehlikeli madde müdahale kartındaki bilgilerde değişiklik olması halinde, değişikliğin olduğu takip eden bir ay içinde kart güncel duruma göre yeniden düzenlenerek ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.


Tesisimizde Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında; senaryo edilen tüm büyük kazalar için her türlü önleyici ve sınırlandırıcı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bu tedbirler kapsamında, büyük kazaların kontrolüne ilişkin her türlü Tasarım (standartta uygunluk), Temel Proses Kontrol Sistemleri (emniyet valfleri ekipmanları vb.), Proses Alarmları (seviye alarmı vb.) Fiziksel Korumalar (tank havuzu, bariyer vb.), yangın söndürme ve gaz algılama sistemleri kullanılmıştır.


Fiziksel Korumalar:
Tesisimizde Acil yangın durumunda Pompa sistemini besleyen 633 m3 kapasiteye sahip, (sürekli dolu olarak bekletilen) 1 adet yangın suyu tankı bulunmaktadır. Bunun yanında 3 adet 800 lt/dk su atma kapasitesine sahip, su monitörü bulunmaktadır. Tesis genelinde 28 adet çeşitli ebatlarda KKT yangın söndürme tüpü mevcut olup, tesis içinde bulunan su, yangın hitrantına bağlı 5 adet sabit yangın hortumu ve dolabı ile dolum odası ve pompa dairesinde spring sistemi mevcuttur. Ayrıca LPG boru hattı kısmının bulunduğu alanda su perdesi yer almaktadır.

5. Tesiste Bulunan Acil Durum Eylem Planı:

Tesisimiz büyük bir kaza olması durumunda kullanılmak üzere Acil Durum Planını hazırlamış ve belirli periyotlarda hazırlanan senaryolara göre itfaiye ve sağlık kuruluşları gözetiminde tatbikatlarını yapmaktadır.


Kuruluşta oluşturulan senaryo içeriğinde görev almaları öngörülen Acil Servis hizmetlerinden, itfaiye ve ambulans hizmetlerini veren kurumlar ile etkin iletişim kurularak; tatbikatlar ve yönetmelik kapsamında bilgilendirilmeler ile acil servis hizmeti veren kurumların tesisi tanıması sağlanmaktadır.


5.1. Kuruluşta meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkında bilgi;

Kuruluşta bulunan tehlikeli kimyasalların zararlılık özellikleri fiziksel, sağlık ve çevreseldir. Bu kimyasalların dahil olabileceği kazalarda yangın, patlama, toksik yayılım riski bulunmaktadır. Risk değerlendirme çalışmaları ile ilgili önlemlerin yeterliliği değerlendirilmiş olup gerektiğinde ek önlemlerde alınarak risk kabul edilebilir seviyeye indirilmiştir. 

5.2. İşletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dahil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yaptığını belirtmesi;

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için “Güvenlik Yönetim Sistemi” kurulmuş olup, acil hizmet birimleri ile irtibata geçmek de dahil organizasyon belirlenmiş, planlamalar yapılmıştır. 

Anadolu Karasal A.Ş., sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre yönetimini, faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş ve aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:


•    Yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uyum.
•    Sürekli eğitimlerle tüm personelin sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi.
•    Risk değerlendirmeleri yaparak tehlike ve kazalar için önlem alınması.
•    Yıllık SEÇ-G amaç ve hedeflerini ortaya koymak, sistemi sürekli gözden geçirmek, sürekli gelişme ve iyileştirme.
•    İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst seviyede tutarak, çevreye uyumlu teknolojilerin kullanılması.
•    Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takip edilmesi,
•    Uygun kaynak kullanımı,
•    Çevre kirliliğini önleme yöntemlerinin kullanılması.

Anadolu Karasal A.Ş., bu ilkeler doğrultusunda, çevreye zarar verilmemesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanmasını, sıfır kaza ve sıfır tehlikeyi hedeflemiştir.

6. Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddelerin bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait açıklamalar:

İşletmemizde bulunan kazaya sebebiyet verebilecek kimyasal maddelerin ve bu maddelerin temel zararlılık özellikleri aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

LPGKB.png

6. Acil hizmet birimleriyle işbirliği yapıldığının belirtilmesi:

Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluşta ve civarında meydana gelebilecek zararın en aza indirilmesi amacı ile acil hizmet birimleri ile işbirliği yapılmaktadır. 

 

Aşağıda iletişim bilgileri yer almaktadır:


ACİL DURUMLARDA İLETİŞİME GEÇİLECEK TELEFON NUMARALARI:

Ankara Valiliği:
0(312) 252 59 79

Kahramankazan Kaymakamlığı:

0(312) 814 10 03


Ankara Kahramankazan Belediye Başkanlığı:
0(312) 814 53 00
   
Ankara Kahramankazan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü:
0(312) 219 77 91
   
Ankara Kahramankazan İl Sağlik Müdürlüğü:
0(312) 814 33 38
   
Ankara Kahramankazan Halk Sağlığı Müdürlüğü:
0(312) 814 33 38
   
AFAD Afet ve Acil Acil Durum Müdürlüğü:
0(312) 258 23 23
   
Kahramankazan Devlet Hastanesi:
0(312) 814 14 14
   
Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi:
0(312) 595 60 00


Ambulans: 112
Karayolları İl Müdürlüğü: 159
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
Jandarma: 156
Polis Merkezi: 112
Karayolları Genel Müdürlüğü: 159
Elektrik: 180
Doğalgaz: 182

bottom of page